Arbeidsfysiotherapie

Wat is arbeidsfysiotherapie?

Arbeidsfysiotherapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie die zich richt op werkgerelateerde problemen van individuele werknemers. Het gaat hierbij om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en hun relatie tot de aangedane structuur, functioneel herstel, gedrag en arbeidsfactoren, waarbij specifiek wordt gelet op de mens in communicatie over en weer met zijn of haar werkomgeving. Arbeidsfysiotherapie is dus altijd werkrelevant.
Arbeidsfysiotherapie richt zich op houdings- en bewegings problemen op de werkplek Een arbeidsfysiotherapeut analyseert de relatie tussen de klachten van individuele werknemers en hun werkomgeving waarbij gelet wordt op arbeidsgerelateerde problematiek, arbeidsrelevante problematiek, werkgever relevante problematiek en taak relevante problematiek. Op basis van deze analyse wordt een interventieplan opgesteld en samen met de patiënt doorlopen. Hoofddoel van de arbeidsfysiotherapeut (aft) is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren op zijn/haar werk. De arbeidsfysiotherapeut richt zich op het herwinnen van de balans tussen belastbaarheid en gevraagde arbeidsbelasting.