Bezuinigingen

Laatste nieuws over de bezuinigingen in de zorg

22-06-2010

Het demissionaire kabinet heeft forse bezuinigingen aangekondigd voor de zorg. Ook de fysiotherapie ontspringt deze dans niet. In een brief aan de Kamer heeft minister Klink aangegeven dat hij op de fysiotherapie in de basisverzekering ongeveer 60 mln. euro wil bezuinigen. Hij doet dit door het aantal behandelingen dat voor eigen rekening komt, voordat de patiënt een beroep kan doen op de basisverzekering (chronische lijst), te verhogen van 9 naar 12 behandelingen.

 

Het bestuur is zich er van bewust dat de kostenstijgingen in de zorg onvermijdelijk worden afgewenteld op de patiënt. Omdat deze bezuinigingen redelijk goed verzekerbaar zullen zijn in de aanvullende verzekering, blijft de drempel voor de fysiotherapie redelijk laag.

Het genomen besluit van minister Klink past op zich binnen het ingezette beleid van het KNGF om het collectieve deel over te hevelen naar het marktdeel. De effecten van dit besluit zijn minder ingrijpend dan een eigen bijdrage per behandeling zou zijn geweest.

Het demissionaire kabinet neemt dit besluit nu, onder meer omdat verzekeraars hun verplichte polissen op grond van de Zorgverzekeringswet (dus niet de aanvullende verzekeringen) jaarlijks moeten laten toetsen aan een modelpolis. De modelpolis wordt vastgesteld door de minister.

Goed nieuws voor bekkenfysiotherapie

Er is goed nieuws voor de bekkenfysiotherapie. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie worden in de basisverzekering opgenomen. Aan dit besluit ligt een ouder advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) ten grondslag.

Inloggen